V naší ordinaci používáme ke zkvalitnění péče toto přístrojové vybavení:

 • Stanovení CRP metodou POCT
 • Stanovení INR metodou POCT
 • Stanovení D-Dimeru, NT-proBNP,  Troponinu I metodou POCT, 
 • vyšetření skrytého krvácení ve stolici - kvantitativní test
 • vyšetření indexu kotník paže (ABI) pro stanovení rizika ischemické choroby dolních končetin
 • ambulantní 24 hodinové monitorování krevního tlaku
 • 12 kanálové EKG
 • Stanovení přítomnosti Streptokoka sk. A ve výtěru z krku metodou POCT
 • termostat ke kultivaci odebraného biologického materiálu (moč při podezření na zánět močových cest)
 • příruční ultrazvuk pro orientační vyšetření tepen a žil při podezření na jejich onemocnění
 • pulsní oxymetrie
 • ambulantní 24 hodinové monitorování oxymetrie
 

V rámci pracovnělékařské péče používáme toto přístrojové vybavení:

 • klinický audiometr - screeningové vyšetření sluchu
 • klinický spirometr - spirometrické vyšetření
 • hlukoměr - orientační stanovení hladiny hluku na pracovišti

Kontakt

MUDr. Marta Lukešová, MUDr. Stanislav Král, MUDr. Štěpán Lukeš, praktické lékařství pro dospělé, ALFA PRAKTIK s.r.o.

Dragounská 404
Klatovy IV
33901


376 313 757